Hubungan Politik dan Sosiobudaya China-Dunia Melayu Hingga Kurun ke-15 Masihi

RM 36.00
RM 40.00
(Discount: -10.00%)
product in stock ISBN: 978-983-861-999-8
Back to: History & Humanities
Sejak kurun ke-2 Masihi, telah mula muncul kota-kota awal di sekitar pesisir Semenanjung Tanah Melayu. Hampir kesemua kota ini berfungsi sebagai pusat pelabuhan yang diapit oleh dua kuasa besar iaitu China dan India. Oleh sebab lokasi kerajaan-kerajaan Melayu awal yang amat strategik, kota-kota ini telah menjadi pusat persinggahan serta pusat pengumpulan dan pengedaran komoditi asing, terutamanya oleh pedagang-pedagang dari China. Kerajaan-kerajaan ini antaranya termasuklah kerajaan Tan-Tan, Pan-Pan, Ch’ih-Tu, Fo-Lo-An, Langkasuka, Kedah Tua dan Lo-Yueh. Sumber bertulis yang memberi gambaran tentang kerajaan-kerajaan ini kebanyakannya adalah daripada sumber China. Hal ini secara jelas menunjukkan bahawa telah wujud perhubungan yang rapat dan berkesinambungan antara China dengan Dunia Melayu dalam satu jangka masa yang panjang. Buku Hubungan Politik dan Sosiobudaya China-Dunia Melayu Hingga Kurun ke-15 Masihi ini menggarap beberapa isu penting tentang hubungan antara China dengan kerajaan-kerajaan di Semenanjung Tanah Melayu daripada aspek politik dan sosiobudaya. Perkara yang diberi perhatian termasuklah huraian daripada aspek sumber China, persepsi orang China tentang kerajaan-kerajaan Melayu, hubungan pemikiran awal, bentuk hubungan yang wujud serta kesan perubahan dasar politik China kepada perkembangan kerajaan-kerajaan Dunia Melayu.
Geophysical Studies Of Bukit Bunuh Meteorite Crater EvidenceIbarat Nyiur Gading Raja Haji Yahya dalam Sejarah Kesusasteraan Melayu Abad ke-20
Top

Facebook

Twitter

YouTube