Kearifan Tempatan: Pengalaman Nusantara, Jilid 3 - Meneliti dan Melestari Khazanah Sastera, Bahasa dan Ilmu

RM 28.50
RM 30.00
(Discount: -5.00%)
Product out of stock ISBN: 978-983-861-579-2
Back to: Local Knowledge Series
Buku ini membentangkan kearifan tempatan masyarakat Nusantara, khususnya orang Melayu yang terbentuk dan berkembang hari demi hari sehingga akhirnya menjadi suatu ilmu yang membudaya dalam kehidupan mereka. Pengalaman, tuntutan hidup dan latar geografi ketika meniti kehidupan itulah yang telah membentuk dan menumbuhkan pelbagai ilmu yang sesuai dengan suasana kehidupan masyarakat di Nusantara ini. Ilmu yang berfokuskan kearifan tempatan masyarakat Nusantara ini boleh ditekuni melalui pelbagai disiplin yang dikelompokkan sebagai alam sejarah, alam sastera, alam pendidikan, alam masyarakat desa, alam perubatan tradisional, alam rohaniah, alam seni, alam pembinaan, alam perkapalan dan perniagaan, alam pengurusan/adat tradisional Melayu, alam air, alam belantara dan alam pertanian. Oleh sebab disiplin kajian tentang kearifan tempatan ini begitu luas, maka buku ini dikhususkan hanya kepada kearifan tempatan masyarakat Nusantara yang meliputi bidang sastera, bahasa dan perkembangan  ilmu yang berkaitan dengan bidang ini sahaja.
Kearifan Tempatan: Pengalaman Nusantara, Jilid 2 - Meneliti Kosmologi dan Adat IstiadatKelestarian dan Dinamisme Kearifan Tempatan Dalam Pendidikan
Top

Facebook

Twitter

YouTube