VTEM Banners

Panduan Penulisan Akademik

RM 27.00
RM 30.00
(Discount: -10.00%)
product in stock ISBN: 978-967-461-236-8
Back to: References Thesis/PHD
PANDUAN PENULISAN AKADEMIK

Buku ini bertujuan memberi pendedahan tentang penulisan akademik di peringkat Institusi Pengajian Tinggi (IPT) di Malaysia. Penilaian prestasi pelajar peringkat IPT turut merangkumi penilaian bagi setiap tugasan penulisan akademik. Buku ini merangkumi pengenalan kepada penulisan akademik seperti asas penulisan akademik, jenis dan format umum penulisan akademik, panduan dan langkah sistematik dalam penulisan esei dan laporan amali, serta kaedah menulis rujukan dalam teks dan senarai rujukan.  Buku ini juga memberi penerangan tentang jenis kesalahan akademik seperti plagiarisme, fabrikasi, dan pakatan atau komplot yang perlu dielakkan oleh pelajar. Dapatkan panduan sistematik penulisan akademik daripada peringkat awalan penulisan sehingga ke peringkat rujukan dalam buku Panduan Penulisan Akademik.
Mathematics Formulae for Engineers and ScientistsPemodelan Regresi Linear Dan Tak Linear: Aplikasi Secara Perisian SPSS + CD
Top

Facebook

Twitter

YouTube